Згода на обробку персональних даних

Я, відповідно до вказаної мною інформації на сайті http://www.avtopark-rivne.com.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю ТОВ «Альтра Авто» (код ЄДРПОУ 32936254), ПП «Віннер Форд Рівне» (код ЄДРПОУ 24169011), ПП «Нордік Моторс» (код ЄДРПОУ 33724005), ПП «СТРОНГ-С» (код ЄДРПОУ 37302323), ТОВ «Валері М» (код ЄДРПОУ 35899142)  (далі – Компанії) свою згоду на збір та обробку персональних даних компаніям ТОВ «Альтра Авто», ПП «Віннер Форд Рівне», ПП «Нордік Моторс», ПП «СТРОНГ-С», ТОВ «Валері М», а саме: на обробку відомостей про мене у картотеках та/або за допомогою інформаційної системи бази персональних даних працівників з метою ведення податкового, статистичного та бухгалтерського обліку та виконання інших вимог законодавства відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів, а також з метою ведення обліку Клієнтів для здійснення гарантійних зобов’язань Товариства перед Клієнтами, здійснення рекламної діяльності Товариства, повідомлення Клієнтів про пропозиції, акції, товари та послуги, що пропонуються Товариством тощо.

Доступ до персональних даних, зібраних Компаніями у Базу персональних даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Таким чином, цією згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Компаніям дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з моїми персональними даними для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для вищезазначених мети та цілей; реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам без повідомлення мене про таке поширення; зберігати мої персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених мети та цілей; знищувати мої персональні дані після закінчення строку їх зберігання у Базі персональних даних.
Зокрема, я надаю
Компаніям згоду (дозвіл) поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) мої персональні дані, зібрані Компаніями, без повідомлення мене про таке поширення моїх даних, у випадку якщо мої персональні дані у межах зазначеного вище складу та обсягу передаватимуться Компаніями з метою та цілями, зазначеними вище у цій згоді, розпорядникам Бази персональних даних та/або третім особам, яким Компанії зобов’язані надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, тощо), правонаступникам Компаній у випадку реорганізації Компаній.